INFORMACE

Waldviertler Sparkasse Bank AG je partnerem Jihomoravského stavebního klastru

Členům Jihomoravského stavebního klastru, a to nejen samotným podnikatelským subjektům – firmám, ale i jejich zaměstnancům nabízí  Waldviertler Sparkasse – pobočka Brno individuální přístup při vedení osobních i firemních účtů, poskytování úvěrů včetně refinancování a optimalizace a založení spoření za výhodných podmínek.

Založíte-li si některý z osobních či firemních účtů do 30.11.2015, můžete vyhrát vstupenky pro 2 osoby do Divadla Bolka Polívky nebo zájezd do předvánoční Vídně.

O nebezpeční v učňovském školství

Bohužel ne všechny změny jsou jen pozitivní. Zažité pravdy přestávají platit. Známé – zlaté české ručičky, jsou toho příkladem.
Sehnat v dnešní době kvalitní řemeslníky je věc velmi náročná, někdy i zhola nemožná. Mnoho kdysi běžných řemesel získalo spíše okrajový význam.

Společně s vyučenými řemeslníky rapidně klesá i počet učitelů odborného výcviku. Dříve běžná praxe – vyučení – maturita – pedagogické vzdělání na vysoké škole – je nyní jev spíše výjimečný.

PROČ? Minimální finanční a společenské ohodnocení.
Pedagogické sbory obecně stárnou a během několika let může nastat katastrofický nedostatek učitelů odborných předmětů na technicky zaměřených středních školách a učitelů odborného výcviku na SOU. Sbory by se měly plynule obměňovat, ale to se neděje a pravděpodobně dít již nebude. Personální zabezpečení je plně v kompetenci ředitelů středních škol. A ti jen těžko mohou konkurovat platovým nabídkám firem.

Dalším problémem je, že ředitelé vlastně ani nemají z čeho vybírat. Dříve na řemesla chodili i žáci s vyznamenáním. Někteří nezůstali jen u výučního listu, udělali si maturitu, popř. i vysokou školu. Vyrostli z nich odborníci, kteří rozumí svému oboru, jsou z nich majitelé firem. Nebo někteří z nich právě zůstali ve školství a své znalosti předávají dál.

Současné složení učňovské mládeže dokazuje, že prestiž našich řemeslníků klesá. Na řemesla se hlásí především děti se špatnými školními výsledky, propadající, s výchovnými problémy. Učňovské školy pak čeká, místo vzdělávání odborníků, nelehký úkol – vzdělat nevzdělatelné. A vybrat z nich potencionální a kvalitní pedagogy, je téměř nemožné.
20let víme, že klesá zájem o řemesla. Preferujeme vzdělanost, kdo nemá minimálně maturitu, jakoby nebyl. Vysokou školu studují jedinci, kteří na akademické vzdělání nemají schopnosti. Školy chrlí manažerské „odborníky“ bez možnosti uplatnění na trhu práce. 20let zapomínáme, že i řemeslné obory patří ke vzdělanosti. Uměle potlačujeme prestiž mistrů svého řemesla. Místo podpory učňovského školství, nakupujeme levné pracovní síly ze zahraničí.
S nedostatkem žáků, narůstá i nedostatek odborných učitelů. Když nebudou učitelé, nebudou žáci. Když nebudou žáci, nebudou řemeslníci.

O zlatých českých ručičkách se budoucí generace dozví jen v dějepise. Toto skutečně chceme?


      Ing. Josef  Hypr
      ředitel SŠSŘ Brno - Bosonohy

Celoživotní učení a Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Současná nabídka vzdělávání dospělých zahrnuje:
- výuku tříletých nástavbových maturitních oborů stavební provoz a provozní technika dálkovou formou,
- další profesní vzdělávání dospělých – kvalifikační a rekvalifikační studium (kurzy, zaškolení, atd.), základní, rozšiřovací a opakované kurzy a školení pracovníků vybraných profesí, vzdělávací kurzy a školení pracovníků z odborné praxe,
- svářečskou školu, která provádí kurzy zakončené svářečskými zkouškami, kurzy zakončené úředními svářečskými zkouškami podle evropských norem a periodická svářečská přezkoušení,
- přípravné kurzy ke zkouškám profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb.,
- možnost konání zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb.,
- škola je autorizovanou osobou pro přezkoušení v celkem 31 profesních kvalifikacích.

více na: http://www.soubosonohy.cz/sou_files/czu/Katalog_Celozivotni_uceni.pdf

Termovize ve stavebnictví - webinář

Seznámení s podstatou infračervené termografie, co je to termovize a na jakém principu pracuje ... podívejte se na videozáznam z webináře, který jsme pro vás připravili.  

Pasování na tovaryše

23. 6. 2015 Brno, Konvent Milosrdných bratří – Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy společně s Moravským kominickým společenstvem a Cechem čalouníků a dekoratérů navázali na úspěšný loňský rok a opět pasovali vyučené učně na tovaryše. 25 učňů kominického řemesla a sedm čalounického převzalo výuční list při slavnostním aktu, který se již stává tradicí.

V České republice je obecně známé, že zájem o studium učňovských oborů klesá. Organizátoři pasování učňů na tovaryše, při kterém absolventi kromě výučního listu dostanou i list tovaryšský, chtějí poukázat na tento negativní trend a důležitost řemeslných oborů.

Nutnost podpořit mladé učně vnímají i zástupci významných institucí a firem, které akci sponzorují. Z firem například Ricomgas s.r.o. – komínové systémy, společnost Schiedel s.r.o. Nejlepší kominík převzal z rukou zástupce společnosti Komistavo s.r.o. komínovou kameru, bez které se dnešní kominíci už jen těžkou obejdou.

Nejen rodina nové kominíky a čalouníky doprovodila na pomyslném bodu startu jejich pracovní kariéry, ale i hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který se pasování osobně zúčastnil.

Ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno Bosonohy Josef Hypr při svém závěrečném slovu poděkoval všem, kteří se na akci podílejí a podporují ji.  „Chceme také nabídnout radu a pomoc dalším školám a institucím po Jihomoravském kraji i v celé České republice, které by chtěly své řemeslné naděje  motivovat podobným způsobem do dalšího pracovního života.“ uvedl.

Vyhlašovatelem je Jihomoravský stavební klastr. Akce se koná za podpory Jihomoravského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Letní akademie 2015

Seminář slouží  především výměně zkušeností v problematice odborného středního školství. Část letošního ročníku se premiérově konal v Brně a na Jižní Moravě – zásluhou Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy a Jihomoravského stavebního klastru, který byl spolupořadatelem. Veškeré podrobnosti Vám představí připojené video.“  

Ing. Rudolf Böhm

Jediný opravdu stavařský ples v Brně

„XXI. REPREZENTAČNÍ  PLES“ Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků Brno
16. ledna  2016 hotel International Brno

Ples bude zahájen v 19.30 hodin. K tanci a poslechu hraje kapela BREEZE BAND Jiřího Suchého, ukázky tanců předvede tančení skupina DANZA.

Vstupenky v ceně 600,- Kč  (300,- Kč konzumace) budou v prodeji od 4. ledna 2016 na sekretariátě  ČSSI Brno,  R. Valtrová, mobil:732614187, tel. 545214801, e-mail: cssi@volny.cz

Výchova odborníků, reprodukce stavebních profesí, generační problém - prezentační schůzka

Jihomoravský stavební klastr z.s. si dovoluje Vás pozvat na prezentační schůzku u příležitosti konání Stavebního veletrhu IBF Brno 2016 s tématem "Výchova odborníků, reprodukce stavebních profesí, generační problém"

Úvodní příspěvek i společná diskuse se pokusí hledat řešení palčivé otázky současného stavitelství:    
* potřebuje stavba odborníky v jednotlivých řemeslech, v přípravě, v managementu? 
* je na stavbách dostatek mladých kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních?
* existuje ještě „kmenový zaměstnanec“?

Chceme společně tyto otázky řešit? Ano? Pak je zde příležitost!

Setkání se koná ve středu 20. dubna ve 14 hodin v sále Regionální hospodářské komory, Brno – Výstaviště (vedle budovy Kongresového centra).

Program:

- Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje / Ing. Josef Hypr, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy                                                                                                                                   
- Spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů / Ing. Michal Štefl, Krajská hospodářská komora Jižní Moravy (?)
- Přínos a význam Jihomoravského stavebního klastru v procesu vzdělávání / Ing. Rudolf Böhm, předseda VR          
- Společná diskuse

Svoji účast prosím potvrďte na mailovou adresu bohm@inuv.cz nejpozději do 15.4.2016. Zašleme Vám přístupový kód k bezplatnému vstupu na Stavební veletrhy Brno.

Na setkání se těší za Jihomoravský stavební klastr                                                                                                                            
Ing. Rudolf Böhm, předseda výkonné rady

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŽIVÉ ZAHRADY na Střední škole stavebních řemesel Brno - Bosonohy

Dne 21. 3. 2017 byla na Střední škole stavebních řemesel, Brno - Bosonohy za účasti žáků, vedení školy i širší veřejnosti slavnostně otevřena Živá zahrada, která byla realizován v rámci studentského projektu a podpořena z programu Mládež kraji - Jihomoravský kraj, který realizuje Jihomoravská rada dětí a mládeže za finanční podpory MŠMT a Jihomoravského kraje.

Prostor zahrady se nachází přímo v areálu školy. Realizace se ujala ve svém volném čase skupina ubytovaných žáků na domově mládeže pod dohledem vychovatelky Ivy Bednářové Mlaskačové, a v součinnosti s mistry odborného výcviku oboru zedník, tesař a truhlář.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŽIVÉ ZAHRADYJe to velmi vkusně upravená a rostlinami osázená plocha, doplněná dřevěnými lavičkami, ozdobnými kamennými terasami a schodištěm z přírodních kamenů. Jsou v ní, v součinnosti s ornitology, umístěny budky pro ptáky, úkryty pro ježky atd. Pozitivně lze hodnotit i skutečnost, že při úpravách pomáhali i děti z MŠ Brno – Bosonohy.

Z rozhovorů se žáky, kteří Živou zahradu vytvářeli, vyplynulo, že mají řadu dalších zajímavých námětů, jak budou zajišťovat údržbu a další činnost v nově upraveném prostoru, včetně péče o ptáky a živočichy. Dále pak, že hodlají svoje aktivity zaměřit i na další prostory v areálu školy.

Uvedená aktivita má řadu přínosů a to zejména v:

  • aktivním zapojení žáků Střední školy stavebních řemesel ubytovaných v domově mládeže do přípravy a realizace projektu, pod vedením vychovatelky a ve spolupráci s dalšími pedagogy, mistry odborné výchovy a odborníky z oboru zahradnictví, ornitologie atd.

  • zapojení žáků ze spřátelené Mateřské a Základní školy v Brně Bosonohách do výše uvedené činnosti

  • posílení výchovy žáků Střední školy stavebních řemesel i Mateřské a Základní školy k práci a ke společenské angažovanosti

  • oblasti rozvoje pracovních dovedností, komunikačních schopností, estetické a ekologické výchovy apod.

  • posílení informovanosti žáků Mateřské a Základní školy o činnosti Střední školy stavebních řemesel technického zaměření s úvahou o možném budoucí zvýšení zájmu dětí zainteresované Základní školy o stavební obory

Sekce „Vzdělávání“ JmSK

Činnost sekce vzdělávání se opírá o dlouholeté zkušenosti členů. Základní cíle a úkoly Jihomoravského stavebního klastru v oblasti vzdělávání jsou:

  • podpořit kvalitu vzdělávacího procesu dětí a mládeže se zaměřením na posílení vztahu mladých k technickým oborům, na motivaci žáků základních škol ke vzdělávání na středních odborných školách, motivaci žáků středních odborných škol k pozitivnímu vztahu ke zvolenému oboru v procesu přípravy na budoucí povolání, případně k dalšímu studiu na univerzitách technického směru
  • posílit zapojení podnikatelských subjektů, hledat způsoby podpory odborné výuky v úzké spolupráci s firmami
  • rozvíjet a podporovat oblast dalšího profesního vzdělávání dospělých v reakci na rychle se rozvíjející inovace v oblasti stavebních výrobků a technologií, včetně motivace k zakládání samostatné kariéry a podpory malých a středních firem

Zde ke stažení: Koncepce vzdělávání (pdf)

JmSK a pasování na tovaryše

V sále Konventu Milosrdných bratří převzalo tovaryšský list 52 učňů kominického řemesla. Při této slavnostní příležitosti noví tovaryši obdrželi také listy výuční. Michal Hašek ocenil skutečnost, že se Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy tímto slavnostním aktem rozhodla obnovit dávnou tradici a vyzdvihnout tak důležitost tohoto řemeslného oboru. Jak vyplývá z vyjádření představitelů této krajem zřizované školy, hodlají v této tradici pokračovat i v dalších letech a zavést ji i pro další řemeslné obory.

Prvního ročníku pasování učňů na kominické tovaryše se spolu s hejtmanem Michalem Haškem a zástupci Moravského kominického společenstva zúčastnil také radní Jiří Janda.

 Zde ke stažení: Tisková zpráva celková - Pasování na tovaryše

Vyhlášení výsledků soutěže České ručičky 2014

Soutěž probíhá po celý rok pro jednotlivé učební obory, vždy pod patronací jednotlivých škol v celé republice. Soutěží tak například kuchaři, cukráři, automechanici, lakýrníci, mechanici zemědělských strojů, až třeba po tesaře a klempíře. Každoroční vyhlášení jednotlivých kategorií je vždy v červnu v Brně, letos poskytla této společenské akci přístřeší Rotunda pavilonu A brněnského výstaviště.

Bližší informace o akci naleznete zde: http://www.ceskerucicky.org/galavecery-galavecer-2014

Zasedání výkonného výboru JmSK - 21.10.2014

Dne 21.10.2014 proběhlo zasedání výkonného výboru JmSK, které projednalo:
- dotační politiku včetně vstupního jednání s pozvanou firmou, jednání s další pozvanou firmou proběhne příští jednání,
- vstup FAST VUT jako člena klastru včetně zapojení do práce v klastru,
- stav příspěvků v letošním roce s výhledem na příští rok.

On-line seminář

Vážení kolegové,
rádi bychom vás pozvali na
bezplatný on-line seminář (webinář) na téma „Zasakování a hydroizolace“, který se uskuteční 15.04.2015 v 16:00. Webinář bude k dispozici ve virtuální místnosti (https://seats.applicloud.com/room/asio-spol-sro), která bude otevřená cca 30 minut před zahájením webináře samotného.

 
Program webináře:
 
1. představení Jihomoravského stavebního klastru
2. zasakování

Srovnání vsakování na jednotlivých vegetačních druzích území s objemem odtékajících srážkových vod.
Odváděni srážkových vod co nejrychleji, mimo městský prostor, masivní rozvoj nově urbanizovaných ploch, hydraulické přetížení starých stokových sítí i stávajících recipientů způsobuje závažné environmentální následky.
Základním principem udržitelného přístupu je koncepce přírodě blízkého hospodařeni se srážkovými vodami.
Hospodaření se srážkovými vodami (dále HDV) je filosofie, podporující zachování přirozených odtokových podmínek jaké byly v území před urbanizaci. Tato filosofie se jeví jako vhodné východisko z výše popsaných problémů a je trendem posledních desetiletí.
V nejužším slova smyslu jsou přírodě blízká opatřeni a zařízení HDV taková, která podporuji výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu vody.
 
3. hydroizolační systém - LIQUID RUBBER
Základní seznámení s produktem, vývoj, stručná historie.
Popis vlastností, hodnocení, srovnání.
Seznámení s technologií aplikace a doplňkovými produkty + video.
Oblasti použití včetně podrobnějšího popisu k jednotlivým  typům aplikací.
Pojistné a parotěsné izolace + hydroizolace plochých střech + izolace plechových střech + hydroizolace spodní stavby + nádrže a jezírka – podrobnější popis technologie + použití na sanace a opravy.

Budeme rádi za přeposlání tohoto e-mailu lidem, kteří by mohli mít o tento webinář zájem. Děkujeme.

moderátor webináře
 
Ing. Milan Vrtílek
autorizovaný stavební inspektor
certifikovaný termodiagnostik 
znalec v oboru Tepelná technika a diagnostika staveb
 
člen výkonné rady JmSK 
člen správní rady ČSTM
člen STP
člen AKC ČR

tel.: +420 604 222 010

Technické vzdělávání předškolních dětí

Jihomoravský stavební klastr aktivně podporuje tento typ vzdělávání malých dětí. Dne 13.3.2014 byla podepsána smlouva o spolupráci s ředitelem Mateřské školy v Brně-Bosonohách.

Zavázali jsme se, že poskytneme školce podklady pro realizaci technických úloh, které byly vytvořeny ve spolupráci s ČMA, VUT v Brně a dalšími firmami.

JmSK pomůže školce s vybavením dílny a prostřednictvím Střední školy stavebních řemesel Bosonohy dodá školce dřevěné modely potřebné pro polytechnickou výuku.

MŠ Bosonohy

Děti z MŠ Pramínek nad modelem krovu z SŠSŘ Bosonohy.

MSV 2014 a JmSK

Ze zahraničí přijíždí přes 35% vystavovatelů a 10% návštěvníků. Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se již tradičně zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Výzdobu stánku podpořil JSK Náš stánek navštívila řada základních škol, ale i mnoho dalších návštěvníků veletrhu.