Partneři Jihomoravského stavebního klastru

logo spolecnosti

Krajská hospodářská komora jižní Moravy (KHK JM)

Je zájmové sdružení komor z jednotlivých okresů Jihomoravského kraje. Hájí zájmy svých členů. Je integrální součástí ekonomického života Jihomoravského kraje České republiky. Klade si za cíl podporovat a realizovat potřeby svých členů ve vztahu k podnikatelským subjektům a veřejné správě na úrovni kraje. Členství v Krajské hospodářské komoře jižní Moravy je dobrovolné. KHK JM tvoří komory okresů Brno, Blansko, Břeclav, Vyškov a Znojmo.

www.khkjm.cz
Výstaviště 405/1, 648 04 Brno
Tel.: +420 543 10 60 90

logo spolecnosti

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje (dále jen „RRLZ JMK“) vykonává svou aktivní činnost desátým rokem (průběžně přes 3 volební období), tzn. od roku 2003 jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje (dále jen „RHSD“ - krajská tripartita) v oblasti strategického řízení rozvoje lidských zdrojů. Iniciaci pro vznik RRLZ JMK dala RHSD se záměrem vytvořit platformu zaměřenou na hledání řešení, koordinaci a slaďování požadavků zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji na lidské zdroje a nabídkou absolventů vzdělávacích institucí na trhu práce, rozvoje celoživotního učení, dalšího vzdělávání dospělých a jednotného koncepčního přístupu k rozvoji lidského potenciálu v kraji. Více informací ke stažení zde.

www.kr-jihomoravsky.cz
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Tel.: +420 541 651 396

logo spolecnosti

Akademie Jana Amose Komenského Brno

Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J.A.Komenského o.s. patří do velké rodiny stejnojmenných vzdělávacích organizací, působících na trhu se vzděláváním již od jara 1990. Dnes ji tvoří 24 oblastních organizací s kompletním zázemím, naše RPVC AJAK v Brně s dceřinými pobočkami v Olomouci, Českých Budějovicích a brněnským Institutem celoživotního vzdělávání. Velmi významným subjektem je naše první nestátní Univerzita J.A.Komenského v Praze s jedenácti tisíci studenty a třemi konzultačními středisky na území České republiky. RPVC AJAK se sídlem v Brně založila v roce 2001 Evropská komise, Koordinační rada AJAK ČR a ČMKOS na podporu evropského „Sociálního dialogu, motivace pro vzdělávání a nové vzdělávací metody“ v rámci programu Leonardo da Vinci. Více informací ke stažení zde.

www.ajakbrno.cz
Malinovského nám. 603/4, 660 87 Brno
Tel.: +420 542 139 402

logo spolecnosti

Waldviertler Sparkasse Bank AG

Tradiční samostatná rakouská regionální banka je součástí rakouské bankovní skupiny Sparkassengruppe a na českém trhu působí od roku 1994. Nová pobočka v Brně na Veveří 104 zahájila svoji činnost v květnu roku 2015.

www.wspk.cz
Veveří 2581/104, 61600 Brno
Tel.: +420 542 423 901